KHN start kort geding tegen de staat.

Horeca Nederland

KHN vindt het onacceptabel dat de rekening van een zwalkend en risicomijdend overheidsbeleid opnieuw bij de horeca wordt neergelegd en de maatregelen de horeca blijven beperken. Zo lang de beperkingen voor de horeca blijven gelden is het dan ook ondenkbaar dat de steunmaatregelen per 1 oktober worden stopgezet; aanvullende steun is cruciaal.

Het kabinet heeft naar eigen zeggen te snel versoepelingen doorgevoerd en hier tegen haar zin in excuses voor moeten aanbieden. Clubs & Nightlife bedrijven krijgen hiervoor de rekening gepresenteerd; zij moeten - als enige (sub)sector in Nederland - tot 1 november geheel gesloten blijven. Het gelijkheidsbeginsel wordt hier met voeten getreden en dat is volgens KHN onacceptabel. Advocatenkantoor Nauta Dutilh is in opdracht van KHN al bezig met de dagvaarding.

Verlenging maatregelen = verlenging steun

Veel sectoren binnen de branche gaan wéér een moeilijke tijd tegemoet nu er opnieuw restricties blijven opgelegd, maar er is nog geen woord gesproken over het voortzetten van de steunmaatregelen vanaf 1 oktober. Veel bedrijven zitten zonder reserves en/of met een grote schuldenberg. Wat KHN betreft is het heel simpel; als er gekozen wordt om de huidige maatregelen voorlopig te handhaven, dan moet het kabinet er in ieder geval voor zorgen dat horecaondernemers financieel niet de dupe zijn en dat ze ruimhartig worden gecompenseerd! KHN zet daarom in op:

  1. Het verlengen van de steunmaatregelen per 1 oktober 2021.
  2. Een verlaging van de werkgeverslasten.
  3. Gedeeltelijke kwijtschelding van de schulden aan de overheid om te voorkomen dat (meer) ondernemers failliet gaan en om te zorgen voor een toekomstbestendige horecabranche.
  4. Een CoronaHerstelplan met een structurele oplossing voor de (financiële) problemen waar individuele horecaondernemers mee blijven zitten.

Meer info op de website van Koninklijke Horeca Nederland www.khn.nl